Obratite nam se s povjerenjem!

08.00 - 16.00 Ponedjeljak - Petak

Lj. Posavskog 6 21000 Split

Ured +385(0)21/612-636

ESIF KREDITI ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST
ESIF Krediti za energetsku učinkovitost - financijski instrument pokrenuli su Ministarstvo
regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i HBOR
KREDITI SE ODOBRAVAJU IZRAVNO PUTEM HBOR-A

„ESIF Krediti za energetsku učinkovitost“ je financijski instrument za koji su sredstva osigurana iz
Europskih strukturnih i investicijskih fondova kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija
2014.-2020.“, Prioritetnu os 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“ –
Specifični cilj 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“. 
Cilj ovog financijskog instrumenta je financiranje ulaganja u energetsku učinkovitost i poticanje
korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, u svrhu postizanja energetskih
ušteda.Putem ovog  financijskog instrumenta podupiru se mjere energetske učinkovitosti koje će
rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50%. 
Financijski instrument namijenjen je subjektima koji su prethodno podnošenju zahtjeva za „ESIF
kredit za energetsku učinkovitost“ dobili Odluku o financiranju po Pozivu na dostavu projektnih
prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“