Tip natječaja: Otvoreni poziv


Ukupna alokacija: 200.000.000,00 HRK


Datum objave: 02.02.2018.


Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 03.04.2018.


Rok za podnošenje projektnih prijava: 28.12.2018.


Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništava i obrta


Svrha ovog Poziva: Jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških
djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim
pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se
razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.
Predmet ovog Poziva: Poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a koji djeluju u
identificiranim prihvatljivim djelatnostima poticanjem ulaganja u kapacitete MSP, kroz početna
ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica.


Vrste potpora: Regionalne potpore, Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova, Potpore MSP-
ovima za sudjelovanje na sajmovima, Potpore za usavršavanje,Potpore male vrijednosti (de minimis).


Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 kn


Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 15.000.000,00 kn


Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici


Područja: Malo i srednje poduzetništvo


Sažetak: Pozivom na dostavu projektnih prijedloga 'Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta
MSP-a' sufinancirat će se ulaganja u kapacitete MSP-a, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili
opremanje poslovnih jedinica. Poziv ima za cilj jačanje regionalne konkurentnosti MSP-ova kroz
razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu
vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima
vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i
stvaranje novih radnih mjesta.