ZVRK d.o.o. je ovlaštena pravna osoba za provedbu Programa izobrazbe u području javne nabave. Sukladno izdanom ovlaštenju pravna osoba ZVRK d.o.o. uvrštena je u Registar nositelja programa objavljen na Portalu javne nabave pod evidencijskim brojem 31.

Naš tim stručnjaka za područje javne nabave pruža usluge savjetovanja, edukacije i provedbe poslova iz javne nabave.

Izobrazba u području javne nabave provodi se sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (NN/65/2017)

Pravilnikom se propisuju uvjeti za izdavanje i obnavljanje certifikata u području javne nabave . Sukladno članku 197. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (NN/120/2016), najmanje jedan član stručnog povjerenstva za javnu nabavu mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave.

Certifikati u području javne nabave izdaju se temeljem završenog specijalističkog programa izobrazbe u području javne nabave, a obnavljaju se temeljem redovitog usavršavanja.