Dugogodišnjim radom u financijskim institucijama stekli smo znanja i vještine potrebne za pružanje kvalitetnog savjetovanja o financiranju.

Nudimo cjelokupnu uslugu u savjetovanju financiranja: analizu Vaših potreba za financiranjem , prijedlog najpovoljnijih izvora i načina rješavanja istih, izradu sve potrebne dokumentacije, zastupamo i posredujemo kod financijskih institucija.

Uvijek polazimo od Vaših potreba koje analiziramo na temelju dokumentacije tvrtke ili planiranog projekta.

Detaljno poznavanje financijsko tržišta omogućava nam pružanje vrhunske usluge savjetovanja o financiranju jer možemo točno i u kratkom roku ponuditi informacije i pregled mogućnosti , načina i izvora kreditiranja, sufinanciranja i subvencioniranja Vaših potreba.

Izrađujemo svu dokumentaciju ( poslovni i investicijski plan, studiju izvodljivosti, aplikacije za HR i EU fondove) potrebnu za podnošenje zahtjeva za financiranjem iz kreditnih ili subvencioniranih izvora.