ZVRK d.o.o. pruža uslugu energetskog pregleda građevina i energetskog certificiranja zgrada putem mreže svojih suradnika koji su za to dobile ovlaštenje od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja prema važećim pravnim aktima i to metodologijom koju je propisalo ministarstvo.

Energetski certifikat je instrument koji služi promociju primjene mjera energetske učinkovitosti i informaciju vlasniku, budućem kupcu ili korisniku prostora o tome koliko energije troši njegova zgrada i koliko bi trebala trošiti s obzirom na njenu namjenu i potencijalne mjere poboljšanje energetske bilance u zgradi.

Uvođenje sustava energetskog certificiranja je preuzeta obaveza u odnosu na krovne direktive EU o energetskim svojstvima zgrada.