Zvrk d.o.o. nudi svojim klijentima potpuni paket usluga potreban za uspješnu prijavu, financiranje i provedbu projekta putem natječaja financiranog bespovratnim sredstvima hrvatskih nacionalnih fondova i programa i EU fondova.

Uz klijenta smo na cijelom putu od ideje do uspješnog projekta. Pratimo natječaje, informiramo, educiramo, razrađujemo projektnu ideju i pišemo projektni prijedlog, provedimo javnu nabavu, administriramo.

Jako je važno na tom putu imati kraj sebe partnera koji profesionalno radi svoj dio posla kako bi se točno i na vrijeme ispoštovala sva pravila natječaja.

Osnovne informacije o putu EU fondova…

Kroz EU fondove financiraju se samo projekti koji su u skladu s razvojnim ciljevima Republike Hrvatske

Sredstva iz EU fondova zapravo su novac poreznih obveznika Europske unije, stoga se ta sredstva dodjeljuju u svrhu ispunjavanja određenih ciljeva i prema zadanim pravilima. U praksi to znači da se financiraju oni projekti koji doprinose razvojnim ciljevima kako Republike Hrvatske, tako Europske unije u cjelini.

Nije moguće financirati baš svaki projekt sredstvima EU fondova, ma koliko on dobar bio!

Područja koja se mogu financirati kroz EU fondove su definirana u programskim dokumentima, tzv. Operativnim programima.

Operativni programi su dokumenti u kojima su određena područja financiranja kroz pojedini sektor, tko su potencijalni prijavitelji i dr. Postupci za dodjeljivanje sredstava iz EU fondova temelje se upravo na ovim dokumentima. Što u njima nije određeno ne može se niti financirati! ).

Projekti se financiraju isključivo putem natječaja!

Da bi se neki projekt uzeo u obzir za financiranje iz HR i EU fondova mora biti raspisan natječaj koji podržava opće i specifične ciljeve projekta. Na koji način prijaviti projekt i u kojem obliku određeno je natječajnom dokumentacijom koja je objavljena uz svaki natječaj. Najvažniji dokument su Upute za prijavitelje, koje sadrže apsolutno sve informacije potrebne za prijavu projekta: aktivnosti koje se financiraju, potencijalne prijavitelje, rokove i ostale uvjete. Kroz dokumente sadržane u paketu natječajne dokumentacije, prijavitelj se u trenutku prijave može upoznati i sa uvjetima provedbe, u slučaju da mu bespovratna sredstva budu dodijeljena.

Prijava i odabir projekata

Svi projekti biraju se putem natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava koja objavljuju resorna ministarstva.

Tko može zatražiti bespovratna sredstva?

Prihvatljivost prijavitelja (tko sve može zatražiti sredstva - vrste organizacija, njihov pravni status, matična zemlja itd.) specificirana je u pozivu na dostavu prijedloga projekata i pripadajućim Uputama za prijavitelje.

Kroz EU fondove se u pravilu ne može financirati 100% od iznosa projekta

Prijavitelj dakle sufinancira dio troškova prihvatljivih aktivnosti. Postoci sufinanciranja projekata kroz EU fondove ovise od natječaja do natječaja. Minimalna i maksimalna potpora koja se može dobiti kroz pojedini poziv za dostavu projektnih prijedloga definirana je u Uputama za prijavitelje. I još dvije napomene:

Dobivena sredstva moraju se koristiti namjenski odnosno u pravilu za financiranje troškova nastalih tijekom provedbe projekata, osim iznimno ako drugačije nije navedeno u uvjetima natječaja.

Predfinanciranje

Korisnici projekata mogu ostvariti do najviše 30% predfinanciranja a ostatak sredstava im se isplaćuje na temelju tromjesečnih izvještaja ili ad hoc izvještaja (ukoliko je tako dogovoreno između ugovornih strana). Modaliteti plaćanja uključuju plaćanje po računima koje je korisnik već platio ili pak po onima koje nije platio. Mogućnost za to također se definira u uvjetima ugovora.*

*Izvor: strukturni fondovi