Zvrk d.o.o. je ovlaštena pravna osoba za provedbu Programa izobrazbe u području javne nabave.  Sukladno  izdanom ovlaštenju pravna osoba Financijski Laboratorij d.o.o. uvrštena je u Registar nositelja programa objavljen na Portalu javne nabave (http://www.javnanabava.hr/default.aspx?id=3724) pod evidencijskim brojem 31.

Naš tim stručnjaka za područje javne nabave pruža usluge savjetovanja, edukacije i provedbe poslova iz javne nabave.

Izobrazba u području javne nabave provodi se sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/2012).

Pravilnikom se propisuju uvjeti za izdavanje i obnavljanje certifikata u području javne nabave. Sukladno članku 24. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011), u pojedinačnom postupku javne nabave najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave.

Certifikati u području javne nabave izdaju se temeljem završenog specijalističkog programa izobrazbe u području javne nabave, a obnavljaju se temeljem redovitog usavršavanja.